Все шпаргалки / Украинский язык / 

Правопис прізвищ

е-е після букв на позначення приголосних у-ев після ц,ж,ч,щ,ш: Тютчев;у середені слів після голосних, апострофа і “ь”: Валуєв;у суф. єв, єєв після приголосних, крім ж,ч,щ,ш: Тургенєв;у корені, якщо рос. е відповідає укр. і: Рєпін;ё-йо на початку слова і складу: Бугайов;ё-ьо у середені і кінці складу: Дежньова;ё-о після ч,щ під наголосом: Рогачов;ё-е в утворених від імен, спільних для рос. і укр. мов: Семенов;э-е: Ельконін;ы-и: Черних;и-и після ж,ч,щ,ш,ц перед приголосними: Рощин;у суфіксах –ин, -ич, -иц: Сосницин;и-і на початку слова: Іванов.