Все шпаргалки / Украинский язык / 

Складні іменники

Разом, які утворені:шляхом поєднання за допомогою сполучного звука, двох або кількох основ, одна з яких дієслівного походження: працездатність, життєдіяльність;з двох чи кількох основ без сполучних голосних: дієслово в наказовій формі + іменник: горицвіт, перекатиполе; кількісний числівник + іменник: сторіччя, шестиденна;пів-, напів-, полу- + іменник: піваркуша, напівавтомат.Через дефіс ім-ки, що означають:близькі чи протилежні за змістом поняття, такі як: купівля-продаж, розстряс-стиснення;професію, спеціальність: лікар-еколог, художник-портретист;держ. посади, військові, наукові звання: пр.-министр, генерал-лейтенант;геогр. назви, прізвища: Нечуй-Левицький, Корсунь-Шевченковський;складні слова, першою частиною яких є цифра: 80-річчя.Назви осіб за професією, посадою, званням, як правило, утворюються форми чол. і жін. роду. При виборі однієї з цих форм слід орієнтуватися на такі правила:офіційно основами назвами посад служать ім-ки чол. роду; у ділових паперах вони вживаються незалежно від статі особи;текст набуває строго офіційного хар-ру, якщо слова залежні від найменування посади узгоджується з цим найменуванням у формі чол. роду, коли мова йде про жінок (головний технолог дозволив); проте якщо в док-ті вкзується прізвище жінки, яка займає названу посаду, то вони вживаються у жін. роді;не вживається в діл. паперах найменування осіб за ознакою місця проживання або місця роботи.