Все шпаргалки / Украинский язык / 

Усне мовлення

У.м. – слухове сприймання певної інфо. Спілкування і обмін думками відбувається безпосередньо.Вживається побутова й діалектна лексика, слова розмовно-просторічного характеру, своєрідні фразеологізми тощо.Синтаксична будова: вживання простих речень, часто – неповні. У складних переважає сурядність. Звязок речень переважно сполучниковий. Рідко вживаються дієприкметникові й дієприслівникові звороти. Не вкладаються в звичайні синтаксичні рамки.За характером спілкування – діалогічне, має ряд лексичних особливостей.Використання податкових засобів мовлення: жести, міміка.Важлива ознака – простота і природність.Сфера застосування – бесіда, розмова.У.м. свідчить про культуру людини.